Privacyverklaring

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers aan de website van Kapel Tjuchem.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wanneer u contact opneemt met Kapel Tjuchem kunnen de volgende gegevens worden verwerkt:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Dit gebeurt echter niet via de website maar alleen vrijwillig via andere communicatie middelen.

Waarom zijn deze gegevens nodig?

Kapel Tjuchem verwerkt persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en /of om u schriftelijk (per e-mail en /of per post te kunnen benaderen.)

Beveiliging en bewaartermijn

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om u persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en /of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Delen met anderen:

Kapel Tjuchem verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek:

Op de website van Kapel Tjuchem worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Hier voor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag Op de website. Kapel Tjuchem gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Contact

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen