Doe mee

Sinds de jaren ’80 houdt de Hervormde gemeente van Siddeburen in de Kapel van Tjuchem haar avonddiensten.

Stenen kerk: de Kapel van Tjuchem is ondergebracht in een stichting. Deze zorgt voor de stoffelijke zaken, zoals het onderhoud. Vanwege de hoge stookkosten zijn diverse isolerende maatregelen genomen, gaat de kachel in de dienst eerder uit en hebben we dekens om toch lekker warm te blijven.

Levende kerk: De kerkdiensten zijn onder verantwoording van de Hervormde gemeente van Siddeburen. Omdat de gemeente erg klein is geworden en de kosten voor de diensten is opgelopen, worden de diensten betaald door de collectes en door giften. Door acties in de media worden de diensten regelmatig onder de aandacht gebracht.


U kunt op de volgende manieren betrokken worden met de kapel van Tjuchem:

“Kom en Zie”

Graag nodigen we je uit om eens een dienst mee te maken in de Kapel van Tjuchem. Of kom eens op vakantie in het Groningerland. Het kerkelijk leven heeft een geheel eigen karakter en is zeker de moeite waard om mee te leven. Ook op afstand.

“Wordt donateur”

De Kapel is onder gebracht in een stichting. Deze beheerd de stoffelijke zaken.

Je kunt de stichting steunen door donateur te worden en periodiek een gift te geven voor het onderhouden van de Kapel.

NL68 RABO 0359 4140 95 t.n.v. St. Instandhouding Hervormde Kapel Tjuchem

“Bijdragen aan de diensten”

Bijdragen aan de voortgang van de diensten kun je doen door een gift te geven.

Wil je meer betekenen voor de instandhouding van de diensten, neem dan contact op om te overleggen wat de mogelijkheden zijn.

NL18 RABO 0359 0032 30 t.n.v. Kerkvoogdij Her. gem. Siddeburen onder vermelding van "Diensten Tjuchem"

“Gift in de collecte”

Tijdens de diensten wordt er gecollecteerd.“Geef een vrije gift”

Ben je geraakt door onze manier van gemeente zijn en wil je dat ondersteunen, dan kun je overwegen om een vrije gift over te maken op het bankrekening nummer wat hieronder genoemd staat. Vermeld dan duidelijk dat het om de diensten in Tjuchem gaat.

NL18 RABO 0359 0032 30 t.n.v. Kerkvoogdij Her. gem. Siddeburen onder vermelding van "Diensten Tjuchem"

“Kapel in je testament”

Veel christenen willen graag na hun overlijden iets nalaten aan een goed doel dat het evangelie dient. Dat is niet moeilijk om te regelen. Je laat dan een legaat opnemen in je testament of een aanvullend legaat opstellen. Dit laat je doen door een notaris.

Een legaat is formeel geen onderdeel van een eventuele erfenis, waarvan de afwikkeling lang kan duren de bedragen niet vaststaan. Het is eigenlijk een donatie van een vastgelegd bedrag, dat direct op de rekening van de begunstigde wordt gezet. Bovendien wordt er geen erfbelasting over berekend, tenminste als de begunstigde de ANBI-status heeft. De Hervormde Kerk Siddeburen, waar de Kapel Tjuchem deel van is, heeft de ANBI-status. Dat betekend dat je schenking per legaat voor 100% ten goede komt aan het werk van de Kapel in Tjuchem.

Hiermee steun je actief een kleine gemeente in het Groningerland.